SPIE Stangl Technik sp. z o.o. jest dostawcą systemów grzewczych i chłodzących dla wszystkich rodzajów budynków.

Oferujemy dostawę i montaż kotłowni, maszynowni wody chłodzącej, węzłów wymiennikowych, wszelkich systemów dystrybucji ciepła i chłodzenia, włączając w to izolacje, zawory sterujące i odcinające, jednostki pompowe, a także urządzenia końcowe, takie jak grzejniki, ogrzewanie podłogowe, aparaty grzewczo-wentylacyjne czy klimakonwektory.

Po ukończeniu montażu dostarczonych przez nas systemów, przeprowadzamy próbę szczelności oraz wykonujemy regulację hydrauliczną w celu zapewnienia zaprojektowanych wartości przepływu. Z przeprowadzonych prób i prac regulacyjnych sporządzamy odpowiednie protokoły. Na koniec przeprowadzamy próbę eksploatacyjną i wydajemy świadectwo potwierdzające jej pomyślne ukończenie.