SPIE Stangl Technik sp. z o.o. jest dostawcą instalacji przemysłowych i technologicznych dla każdego rodzaju zakładów przemysłowych.

Oferujemy dostawę i montaż technologicznych układów chłodzących i grzewczych, systemów dystrybucji wody procesowej, systemów dystrybucji gazów technicznych, gazu ziemnego i sprężonego powietrza, układy wentylacji procesowej i systemy próżni. Wszystkie systemy wyposażamy w układy sterujące.

Po ukończeniu montażu dostarczonych przez nas systemów przeprowadzamy i dokumentujemy wszystkie niezbędne próby, testy i pomiary. Na koniec przeprowadzamy próbę eksploatacyjną i wydajemy świadectwo potwierdzające jej pomyślne ukończenie.