SPIE Stangl Technik sp. z o.o. oferuje swoim Klientom doradztwo techniczne we wszystkich obszarach działania spółki na terenie Polski i za granicą.

Usługi doradcze skupiają się na oferowaniu różnych alternatywnych rozwiązań technicznych, uwzględniając wymogi naszych Klientów, a także ocenę ekonomiczną tych rozwiązań.

W ramach oceny ekonomicznej, oferujemy wycenę proponowanych przez nas rozwiązań technicznych, obliczenia zużycia energii (zarówno długoterminowe, podczas całego cyklu życia proponowanych urządzeń, jak i bieżące, uwzględniające warunki przyłączenia do sieci energetycznej) oraz ocenę poszczególnych rozwiązań z perspektywy stosunku kosztu do osiąganej sprawności.

W ramach konsultacji, oferujemy naszym Klientom usługi wyspecjalizowanego i profesjonalnego zespołu pracowników z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie.